KOMMUNIKASJON

Har du noen gang savnet å ha en egen markedssjef eller markedsavdeling, med hverken hatt behov eller råd til å ansette

en markedsfører på heltid. Likevell ser du hele tiden behovet for en person med markedsføringskompetanse? 

 

Lei inn en markedsavdeling på kortere eller lengre perioder, eller f.eks fast en dag i uken. 

Strategisk kommunikasjon handler i grove trekk om å legge en plan for å komme fra dagens situasjon til ønsket situasjon.

Dette avhenger av at dere som bedrift kan forklare dagens situasjon godt, samt hvilke ønsker dere har.

Cactus kan bistå dere med slike prosesser, samt stille de spørsmålene som trengs for å avdekke "nå" og "ønsket" situasjon.

I tillegg til det strategiske grepene, er det også viktig å være synlig. For å være det, kan Cactus bistå dere med utforming og leveranse av alle typer profileringsmateriell, bekledning, skilt og dekor.